1 2

Damlama Sulama Bilgi

DAMLAMA SULAMA NEDİR?

Damlama sulama; sulama suları için geliştirilmiş özel damlama sulama filtreleri kullanılarak içindeki kum, kil, yosun vb. pisliklerden temizlendikten sonra bitkilere su ve gübre vermek için bitkilerin direkt kök bölgesine suyun ve gübrenin damlalar

 

halinde azar azar ve sık sık verilmesidir.Arazi uygulamasında ihtiyaca göre otomatik veya manuel gübreleme sistemleri kullanılabilir.

Damla sulama sistemi hemen hemen her türlü bitkinin sulanmasında kullanılabilen bir sulama şeklidir. Damla sulamada temel prensip bitkinin günlük su ihtiyacını bitkide aşırı bir su isteği yaratmadan sulama suyunun kapalı borular içinde taşınarak filtre edilip süzüldükten sonra damlatıcılar sayesinde bitki kök bölgesinde veya toprak yüzeyine damlalar halinde verilmesidir. Bir başka deyişle toprağı değil, bitkiyi sulama amacını taşımaktadır. Damla sulama metodunda sulama su ile birlikte bitki besin ihtiyacını karşılamak için kimyevi gübre uygulamasında her gün veya 2-3 günde bir yapılabilmektedir. Böylece verimde ve kalitede önemli miktarda artış sağlamak mümkün olur. Damla sulama genel olarak bütün seralarda , narenciye, zeytin, çilek, meyve, sebze ve muz bahçelerinde, bağda ve tarlaya ekilen sıra bitkilerinde kullanılmaktadır. Bu yeni teknoloji sayesinde sulamada zamandan ve paradan büyük ölçüde tasarruf sağlamak mümkün olmaktadır. DAMLAMA SULAMA SİSTEMLERİNİN FAYDALARI

*Her çeşit alanda rahatlıkla sulama sağlar.
* Toprağın en üst 10 cm’lik katmanı en verimli kısmıdır. Salma (karık) sulama ile bu en verimli kısım erozyona uğrar. Damla sulama toprağın çoraklaşmasını engeller.
* Damla sulama ile sulanan bitkiler daha büyük ve daha sağlıklı yetişmektedir.
* Bitki sulama sezonu boyunca bir kuru bir yaş toprakta kalıp sulama stresine girmemektedir.
* Bitkinin kök bölgesini sürekli nemli tutarak köklerin toprak içinde çok rahat hareket edebilmesi sağlanmaktadır.
* Üründe verim artışı yöreye, iklime göre değişmekle birlikte %80’lere kadar çıkabilmektedir.
* Sadece mahsuldeki verim ve kalite artışıyla dahi ilk sezonla birlikte yatırım masrafları geri alınabilmekte ve hatta üzerine gelir elde edilebilmektedir.
* Damla sulama borularının kullanımı ile su kaybı en aza indirilir.
* Boru içine belli aralıklarla yerleştirilen labirentler suyun istenilen miktarlarda bitki köküne verilmesini sağlar.
* Bitki sıra aralarının sulanmaması ve kuru kalması nedeniyle yabancı ot gelişimi azalmaktadır.
* Rüzgarlı havalarda sulama imkanı sağlar.
* İşçilik gübre ve mücadele ilaçlarından tasarruf sağlar.
* İstenildiği zaman tarla içine girilip tarımsal faaliyetlere devam edebilme rahatlığı sağlar.

DAMLA SULAMA NEDİR NEDEN ÖNEMLİDİR ?

Damla sulama suyun özel filtreler kullanılarak içindeki kum, kil,yosun vb. pisliklerden temizlendikten sonra tarla,bahçe ve seralardaki bitkilere su ve gübre vermek için özel olarak üretilmiş damla sulama boruları kullanarak bitkilerin direkt kök bölgesine suyun ve gübrenin damlalar halinde azar azar ve sık sık verilmesi demektir.Böyle bir uygulamadan sonra kaliteli verim ve tonajlı ürün elde etmek kaçınılmazdır.Bir başka önemli unsur ise su sarfiyatının asgariye indirilmesidir.

DAMLA SULAMA NE ZAMAN GEREKLİDİR?

Damla sulama ilk olarak İsrail gibi suyu çok az olan yerlerde kullanılmaya başladığı için bir çok kişi tarafından sadece suyu az olan ve eğimli arazilerdeuygulanması gereken bir sistem olarak düşünüldü.

Fakat zamanla damla sulama yapan kişilerden görüldü ki diğer sulama sistemlerine göre (salma sulama, sifon usulü sulama ve yağmurlama sulama) daha az su kullanılmasına rağmen verim ve kalite artışı sağlandı.Kısa sürede Akdeniz bölgesindeki seralarda başlayan damla sulama Ege bölgesindeki seralarda,çilek alanlarında, meyve bahçelerinde, daha sonraları Marmara bölgesinde meyve bahçelerinde, İznik bölgesindeki sırık domates, zeytin bahçelerinde ve Çanakkale, Biga, Karacabey bölgesinde salçalık biber, sanayi domatesi ve sofralık domates alanlarına da girerek geniş alanlarda kullanılmaya başlandı.

Son 1-2 yıldırülkemizde artan kuraklık ve sıcaklar sonucu verim düşüşleri olmuştur. Fakat damla sulama yapan kişilerin aldıkları verim ve kalitede bir azalma olmamıştır. Damla sulama yapanlar son yıllarda iyice fiyatları düşen tarım ürünlerinden verim fazlalığı ve kalite sebebiyleiyi para kazanınca damla sulamaya talep daha da artmıştır.

Damla sulama borularında aranan özellikler

*Damla sulama boruları tabiat şartlarına özellikle de güneşe(ultraviole ışınlarına)karşı korunmuş olmalıdır.Aksi halde boruda dagılmalar oluşur.

*Damlatıcı(dripper)ile pe boru uygun şekilde birleşmiş olmalıdır.

*Damlatıcı debileri imalatçı tarafından verilen basınç-debi-boru uzatma mesafeleri degerlerini saglamalıdır.aksi halde projelendirme ile uygulama arasında ciddi anlamda problemler kaçınılmaz olur.tarla şartlarında ölçekli bir kapla ölçüm yapılarak bu test edilebilir.

*Damla sulama boruları imalatçısı tarafından ömür(yaşlandıma)testleri yapıldıktan sonra piyasaya verimelidir.bunun için uygun pe hammaddesi uygun formülasyon kullanılmalıdır.

*pe yuvarlak borunun çekme-kırılma-aşınma vb.olaylara karşı dayanıklı olması gerekmektedir. bu basit olarak şu şekilde test edilebilir...boru iki ucundan tutularak kuvvet uygulanır.eger kopma oluyorsa boru için yeterli elastikiyeti yoktur denilebilir.iyi bir pe boru için %100 uzama test edilebilir....arazi şartlarında borularda çatlama-kırılma olmaması gerekir.yeni bir boruda bu şöyle test edilebilir.aynı noktadan defalarca(100 defa olabilir)bükülüp açıldıgı halde kırılma-çatlama yapmayan boru uygun borudur...aynı test boru yüzeyi aşınması için de fikir verir.

*pe boruların et kalınlıgı homojen,iç ve dış yüzeyleri pürüzsüz ve parlak olmalıdır.DAMLA SULAMA ve SALMA SULAMA KARŞILAŞTIRMASI

Salma Sulama
En ilkel sulama yöntemlerinden biridir. Tarlada açılan kanallara su bırakılmasıyla gerçekleştirilir. Toprak yeterli suyu emdiğinde sulama durdurulur. Sadece düz arazilerde uygulanabilen salma sulamanın maliyeti düşük olmasına karşın iyi bir sulama yöntemi değildir.

Aslında birçok sulama yöntemi olmasına karşın bu iki yöntem yoğun olarak kullanılmıştır. Yağmurlama sistemi havadan sulamalar için, salma sulama ise yüzeyden sulamalar için kullanılmaktadır.
Neredeyse her ülke için ciddi bir sorun haline gelen su sıkıntısı tarımda kullanılan su miktarının da kontrol edilmesini gerektirmiştir. Bu nedenle daha az su tüketip verim oranını koruyacak selama teknolojileri geliştirilmiştir. Bunlardan en önemlisi ise Damla Sulama Sistemidir.
Damla Sulama
Damla sulama taşıma boruları aracılığıyla suyun bitkinin kök gövdesine damla damla ve sık sık verilmesiyle gerçekleştirilir. Bu yöntemde taşınan suya çözünmüş gübre de eklenebilir. Bu sayede sulama ve gübreleme işlemi aynı anda yapılmış olur.
Damla sulamanın ilk kullanılmaya başlandığı bölgeler su sıkıntısı yaşanan alanlar olmuştur(İsrail). Fakat yöntemin geleneksel sulama metotlarına oranla daha yüksek verimler elde etmesi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere bir çok alanda kullanılmasını doğurmuştur.

DAMLA SULAMANIN AVANTAJLARI NELERDİR?

*Damla sulama ile daha az su ile daha çok alan randımanlı olarak sulanır.

*Meğilli arazilerde erezyona sebebiyetvermeden sulama yapılabilir.

*Bütün arazi sulanmadığı için bitkilerin ve ağaçların aralarında ot çıkışı olmadığı için otlarla yapılan ilaçlı ve mekanik mücadele maliyeti azalır.

*Her yer sulanmadığı için her sulamadan sonra kaymak tabakasını kırmak ve toprağı havalandırmak için toprak işlemesi olayları neredeyse ortadan kalktığı için işçilik ve mazot tasarrufu sağlanır.

*Diğer sulama sistemlerinde bir sezondagübreler en fazla 3-4 defadaverildiği için her defasında fazla miktarda gübre toprağa karıştırılır veya serpilir.Gübrelerin birçoğu bitkiler tarafından alınamadan sulama suyu ile derinlere doğru yıkanır bir kısmı da aralarda çıkan yabancı otlar tarafından alınır.Ayrıca topraklarımızın pH’ı genelde yüksek çıktığı için verilen gübrelerin bir kısmı da toprak kolloidleri tarafından tutulur ve bitkiler tarafından rahatça kullanılamazlar. Damla sulamada ise her sulamada veya iki sulamada bir gübre verildiği için azar azar gübre verilir.Verilen gübreler tüm tarlaya değil de bitki kök bölgesine verildiği için daha az gübre verilir.Kullanılan fosforik, Nitrik ve Sülfürük asit gibi gübrelerle toprağın pH’ını düşürerek genelde topraklarımızda bulunan fakat pH sebebiyle alınamayan Demir,Bakır,Çinko vb. gibi Mikro elementlerin alınımı sağlanır ki bunlarda bitkilerin gelişmesine doping etkisi yapar.*Sık sık azar azar su verdiğimiz için toprakta SU -- HAVA -- GÜBRE dengesini kolayca ayarlarız.Topraktaki su durumunu tarla kapasitesinde tutarak fazla su, az su, aşırı gübre vs. gibi streslerden bitkilerimizi koruruz.

*Arazimizdeki tüm bitkilere eşit su ve gübre verdiğimiz için tüm bitkiler eşit büyüklükte olur.Düzenli sulama ve gübreleme sebebiyle daha erken ürüne yatar ve hasadı daha erken yapabiliriz.Standart sulama sistemlerinde kullanılan gübrelere ilave olarak Mono Amonyum Fosfat (MAP), Mono Potasyum Fosfat (MKP), Potasyum Nitrat, %33’lük Amonyum Nitrat, Fosforik asit, Nitrik asit vb. gübreler kullanarak meyveve sebzelerde kuraklık , aşırı sıcak sonucu olan çiçek ve meyve dökümleri azaltılarak verim artışı sağlarız.Hasat dönemine doğru ise Potasyum ağırlıklı gübreler kullanarak meyvelerin kalitesirenk, sertlik , şeker oranı arttırılarak albenisi yüksek bir örnek meyve ve sebzeler elde edilir ki halde veya pazarda yüksek fiyata satış yapılabilir.Günümüzde aşırı miktarda artan gübre, mazot, işçilik gibi girdi maliyetlerine karşı üretici olarak yapacabileceklerimizden birisi birim alandan aldığımız ürünü %20 –50 arttırarak ihracaat kalitesinde bir örnek ürün elde edip karlılığımızı arttırmaktır.Bu konuda da damla sulama teknolojisi ile NETAFIM olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız.DAMLA SULAMANIN DEZAVANTAJLARI NELERDİR?

*En önemli dezavantajı sistem kuruluş maliyetinin yüksek olmasıdır. Fakat yapılan ürüne göre sistem kendini 1-3 yıl içinde amorti eder.

*İkinci dezavantajı kalitesiz su, kalitesiz filtreler ve kalitesiz eski teknoloji damla sulama boruları kullanılarak zamanla damlatıcıların tıkanma riskidir.Firmamızın tavsiyesi damla sulama yaptırmadan önce su analizi yaptırılmalı suyun pH, EC, Kireç oranları öğrenilmelidir.Damla sulama yapan ciddi bir firmaya analiz sonuçları gösterilip beraberce karar verilmelidir.Suyumuz uygun ise yapılacak ikinciönemli konu kaliteli bir filtrasyon ve gübreleme sistemini paraya acımadan satın almaktır.Su

Damla sulama yönteminde daha sık aralıklarla sulama yapılabildiğinden su ve toprak arasındaki gerilme (tansiyon,diğer sulama yöntemlerine göre (salma sulama ve yağmurlama,mini yağmurlama) çok daha düşük olmaktadır. Bitki kök bölgesinde sürekli düşük tansiyonda bir rutubet ortamı sağlandığından bitki suyu fazla enerji harcamadan alabilmektedir. Bitkinin bu tip sulama yöntemine tepkisi olumlu yönde olmaktadır. Bu da verim artışını etkileyen temel etmenlerden birisidir.Besin Maddesi

Damla sulama yöntemiyle bitkilerin ihtiyacı olan bitki besin maddeleri(gübre) sulama suyu ile taşınarak toprağa verilebilmektedir. Böylelikle bitki gübreden en üst düzeyde yararlanır ve gübre tasarrufu sağlanır.

PH’ ı yüksek topraklarda görülen Demir gibi mikro besin maddeleri damla sulama ile asitli formdaki gübreler verilerek alınamaz formdaki mikro elementler alınabilir forma çevrilebilir.(Bu özellikle meyve ağaçlarında sıkça rastlanan bir durumdur.)Hava

Yağmurlama ve karık sulama yönteminde toprak suya tam doymuş hale gelirken damla sulama yönteminde küçük bir toprak hacmi ıslatılır ve sadece bu hacim neme doygun hale getirilir. Bu sayede, bitkiler için daha fazla havanın toprak içinde bulunması sağlanmış olur. Bu sistem aynı zamanda CO’2’nin bitki kök bölgesinden atmosfere emilişini kolaylaştırmaktadır.Yaprakların Islatılması

Damla sulama yönteminde bitkilerin toprak üstü organlarının dolayısıyla yaprakların ıslatılmaması nedeniyle bazı bitki hastalık ve zararlılarının gelişmesi ve önceden uygulanan pestisitlerin yıkanması engellenmiş olur. Böylelikle,daha az kimyasal madde kullanımı,verimde artış,kalite artışı ve hasat sezonunun uzaması gerçekleşir.

Diğer Agro-Teknik Uygulamalar İle Entegrasyon

Yoğun tarımda :sulama,ilaç uygulaması,yabancı otlar ile mücadele, toprak işleme ve hasat ile tüm bu işlemlerin en uygun zamanda gerçekleştirilmesi önemlidir. Toprağın çok nemli olması nedeniyle kimyasal maddelerin uygulanılmasındaki gecikmeler,toprak işlemenin yapılamaması ,sulamanın gecikmesi verimde kayıplara neden olur. Damla sulama uygulaması ile bu tipteki tarımsal işlemler çok daha kolay olmakla birlikte bazı zamanlarda tüm bu işlemler eş zamanlı olarak da yürütülebilmektedir ( Damla sulama yaparken aynı zamanda ilaçlama yapabiliriz Arazinin tava gelmesini beklemeyiz.)Yabancı Otlar

Damla sulama yönteminde toprağın sadece bir bölümüne su verildiği için yabancı ot gelişiminde ve populasyonunda zamanla düşüş olacaktır. Verilen gübreler otlar tarafından değil bitkilerimiz tarafından alınacaktır. Yabancı otlar azaldığı için toprak işlemelerimiz azalacak ve maliyetimiz düşecektir.Buharlaşma ( Evaparayon) Kayıplarında Azalma

Damla sulama yönteminde toprak yüzeyinin tamamen ıslatılmaması ,yapraklara su uygulanmaması nedeniyle toprağın ıslatılan yüzeyi genellikle taç örtüsü ile gölgelendiğinden buharlaşma kayıpları minimum düzeydedir. Bu nedenle bitkinin su tüketimi, dolayısıyla sulama suyu ihtiyacı azalmaktadır.

Tarla Çevresinde Meydana Gelecek Su Kayıplarının Önlenmesi :

Damla sulama yönteminde bitkinin gelişme ve yetişme bölgesi sulama işlemine tabi tutulur. Yağmurlama sulama yönteminin olumsuz yönlerinden olan tarla civarındaki yollar ve komşu tarlaların sulanması bu yöntemde söz konusu olmadığından sulama suyundan tasarruf sağlanır. Bunun dışında düzensiz şekildeki tarlalar ile taşlı ve engebeli arazilerde de sulamanın yapılaması mümkündür.

Rüzgar

Damla sulama yöntemi rüzgardan etkilenmediğinden hemen hemen günün her saatinde sulama yapılabilir.

Su Uygulama Oranı (Debi )

Genellikle uygulama oranı (debi) çok düşük olduğundan ,bu miktar,su alma (infiltrasyon) hızına göre ayarlanabilir,böylelikle yüzey akışı dolayısıyla erezyon da önlenmiş olur.

Eşsu Dağılımı

Su uygulama randımanı diğer sulama yöntemlerine göre daha yüksektir. Bu nedenle su ve gübre eş bir dağılımla bitkiye ulaştırılır.

Çalışma (İşletme ) Basıncı

Basınç değeri, su uygulamasısın yapıldığı ilk noktada genellikle yağmurlama sulama yöntemine göre çok düşük olamamasına karşın laterallerde genellikle 1-2 kg/cm2 arasındadır. Bu da daha ince kesitli ve ucuz boruların kullanımını mümkün kılmaktadır.

Su Kalitesi

Düşük su kalitesi (atık su ve tuzlu su) kullanımı,damla sulama sistemleri için söz konusu olmaktadır. Bu tipte sular yağmurlama sulama sistemlerinde kullanılmamasına karşın damla sulama sistemlerinde kullanılabilir. Öylesine tuz içeren sular vardır ki damla sulama uygulaması ile çok iyi verim değerleri elde edilebilmektedir

Tıkanma

Damla sulama yönteminde en önemli sorun damlatıcıların tıkanmasıdır. Tıkanmaya ,fiziksel (kum,mil vb.)ve kimyasal maddeler ile boru vedamlatıcı içindeki organik gelişim(algi) neden olmaktadır Bu nedenle etkili bir filtrasyon işlemi ,sistemin başarısı için oldukça önemlidir.

Ayrıca suya karıştırılan asitli gübrelerle suyun PH dengesi düsürülerek tıkanmaların önüne geçilirken diğer yandan damlatıcıların civarındaki toprağın da PH ‘ı düşer ki bu bize yüksek PH ‘dan dolayı alınamayan formada bulunan Demir,Manganez,Bor,bakır ve çinko gibi mikro elementler PH 6.5 civarında alınmaya başlarlar bizde böylece yapraktan ve topraktan bu türde gübrelelerisatın almak ve uygulama masrafından kurtuluruz.

Dayanım: Boruların dayanımı, malzemenin et kalınlığı ve materyalin düzgün kullanılıp kullanılmaması ileyakından ilgilidir.

Zarar : Toprak üzerindeki lateraller ,insanlar tarımsal işlemler,kuş ve hayvanlar tarafından zarar görebilir. Fakat delinen veya kesilen damla sulama borularını birbirine eklemek ve tamir etmek için parçalar her zaman ve uygun fiyatla temin edilebilir.

Damla sulama kurulumu için gerekli malzemeler aşağıda listelenmiştir
Damla Sulama Boruları
Polietilen Kangal Borular
Yumuşak Polietilen Kangal Borular
PE 100 Kangal Borular
Hat Üstü Damlatıcılar
Basınç Ayarlı Damlatıcılar
Damla Sulama Filtre Takımları
Disk Filtreler
Meç Filtreler
Hidrosiklonlar
Gravel Filtreler
Turbo Filtreler
Jet Filtreler
Gübre Tanklı Filtreler
Kollektörlü Hazır Sistemler
Yarı Otomatik Filtreler
Gübreleme Sistemleri
Kablinler
Kablin Erkek
Kablin Dişi
Kablin Manşon
Kablin Tapa
Kablin Dirsek
Kablin Dişi Dirsek
Kablin Erkek Dirsek
Kablin Te
Kablin Dişi Te
Kablin Erkek Te
Kablin Redüksiyon Te
Kablin Redüksiyon
Vanalar
Küresel Vanalar
Kelebek Vanalar
Basınç Ayarlı Vanalar
Priz Kolyeler
Civatalı Priz Kolye
Çift Çıkışlı Civatalı Priz Kolye
Kızaklı Priz Kolye
Çift Çıkışlı Kızaklı Priz Kolye
Damlama Bağlantı Parçaları
Ekleme Nipelleri
Çıkış Nipelleri
Contalar
Gözlük Körtapalar
Te Nipeller
Delme Aparatları
Yüzüklü Konvektörler
Döküm ve Metal Parçalar
Döküm Malzemeler
Demir Malzemeler
Sarı Malzemeler